bestvoc.com
provides
free vocabulary

from 7 languages
into 10 languages

Google

 
HOME

Faq

Links

Ressources

Search

Stats

Test

Contact

Sign in

4 woorden - Engels

Engels leren

Volgende 4 woorden in 1152 minuten

volgend

adj
buiten

adv
leven

n
kijken naar

v
next  
nɛkst ]  
  voorbeeld :  | next time | next year |
outside  
aut'saɪd ]  
life  
laɪf ]  
look at  
luk æt ]  
  verleden tijd : looked
  voltooid deelwoord : looked