bestvoc.com
provides
free vocabulary

from 7 languages
into 10 languages

Google

 
HOME

Faq

Links

Ressources

Search

Stats

Test

Contact

Sign in

4 woorden - Engels

Engels leren

Volgende 4 woorden in 1008 minuten

ongeveer

adv
school

n
in
(plaats of positie)

prep
uitleggen

v
about  
ǝ'baut ]  
  voorbeeld :  about two months ago
school  
sku:l ]  
in  
ɪn ]  
  voorbeeld :  | in the house | in the fridge |
explain  
ɪks'pleɪn ]  
  verleden tijd : explained
  voltooid deelwoord : explained