bestvoc.com
provides
free vocabulary

from 7 languages
into 10 languages

Google

 
HOME

Faq

Links

Ressources

Search

Stats

Test

Contact

Sign in

4 woorden - Russisch

Russisch leren

Volgende 4 woorden in 1002 minuten

ongeveer

adv
school

n
in
(plaats of positie)

prep
uitleggen

v
приблизительно  
прибли'зительно ]  
  voorbeeld :  до 'города прибли'зительно два кило'метра
школа  
'школа ]  
  woordgeslacht : f
в  
  + loc
  voorbeeld :  | в 'доме | в са'ду |
объяснять  
объяс'нять ]  
  andere vorm : объяс'нить (pf)
  tegenwoordige tijd : объяс'няю, объяс'няешь, объяс'няют
  toekomende tijd : объяс'ню, объяс'нишь, объяс'нят