bestvoc.com
provides
free vocabulary

from 7 languages
into 10 languages

Google

 
HOME

Faq

Links

Ressources

Search

Stats

Test

Contact

Sign in

4 words - Dutch

Learn Dutch

Next 4 words in 650 minutes

true

adj
how
(in what way)

adj
woman

n
sell

v
waar  
  example :  het is te mooi om waar te zijn
hoe  
  example :  hoe noemen jullie de baby?
vrouw  
  gender : de
  plural : vrouwen
verkopen  
  present tense : ik verkoop, we verkopen
  past tense : ik verkocht, we verkochten
  past participle : heeft verkocht