bestvoc.com
provides
free vocabulary

from 7 languages
into 10 languages

Google

 
HOME

Faq

Links

Ressources

Search

Stats

Test

Contact

Sign in

4 words - Dutch

Learn Dutch

Next 4 words in 1152 minutes

next

adj
outside

adv
life
(time sb is alive)

n
look at

v
volgend  
  example :  de volgende keer
buiten  
  example :  ze speelt buiten
leven  
  gender : het
  example :  de kans van je leven
kijken naar  
  present tense : ik kijk, we kijken
  past tense : ik keek, we keken
  past participle : heeft gekeken
  example :  | kijken naar een schilderij | kijken naar een film |