bestvoc.com
provides
free vocabulary

from 7 languages
into 10 languages

Google

 
HOME

Faq

Links

Ressources

Search

Stats

Test

Contact

Sign in

4 words - Dutch

Learn Dutch

Next 4 words in 611 minutes

again
(once more)

adv
son

n
before
(in time)

prep
listen to

v
opnieuw  
  example :  de prijzen stijgen opnieuw
zoon  
  gender : de
  plural : zonen
voor  
  example :  de week voor de vakantie
luisteren naar  
  present tense : ik luister, we luisteren
  past tense : ik luisterde, we luisterden
  past participle : heeft geluisterd