bestvoc.com
provides
free vocabulary

from 7 languages
into 10 languages

Google

 
HOME

Faq

Links

Ressources

Search

Stats

Test

Contact

Sign in

4 parole - Giapponese

Imparare il giapponese

Le 4 prossime parole tra 1393 minuti

padre

n


adv
quale

det
giocare

v
  
chichi ]  
  altra forma : otousan
はい  
hai ]  
  esempio :  isshyo ni ikimasu ka? hai, ikimasu
どの  
dono ]  
  esempio :  | kodomo no ga ichiban suki desu ka | dono eiga o mitai ka oshiete kudasai |
遊ぶ  
asobu ]  
  esempio :  tomodachi to asobu